A zuhanásgátló rendszerek tipusai

A megközelítést, közlekedést és a tetőn végzendő műveletek végrehajtását szolgáló megoldások széles választékát kínáljuk. Teljesen biztonságos munkavégzés nagy magaságban és zárt terekben a Rothoblaas teljes körű kínálatának köszönhetően:

MUNKAKÖTÉLZET
2 KIKÖTÉSI PONTOK
3 KOLLEKTÍV VÉDŐFELSZERELÉSEK (CPE – COLLECTIVE 0
PROTECTIVE EQUIPMENT)
4 TETŐ- ÉS FALILÉTRÁK
5 EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK (PPE)

A magasban való munkavégzés során a leesés veszélyének megelőzése érdekében kikötő eszközöket használnak – bármilyen felhasználású új épületek építésekor, illetve már meglévő épületek tetőinek felújításakor egyaránt. Ezeknek az eszközöknek meg kell felelniük az EN 795 szabvány („Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök”), a benne hivatkozott EN szabványok és a későbbi frissítések követelményeinek.

A típus – Egy vagy több rögzítési pontos
kikötő eszköz, amelyet a szerkezethez
kell rögzíteni.
B típus – Egy vagy több rögzítési pontos
kikötő eszköz, amelyet nem szükséges a
szerkezethez rögzíteni.
C típus – Olyan kikötő eszköz, amely a
vízszintestől max. 15 fokkal eltérő, rugalmas
vezetéket használ.
D típus – Olyan kikötő eszköz, amely a
vízszintestől max. 15 fokkal eltérő, merev
vezetéket használ.
E típus – Az ilyen kikötő eszközt olyan
felületeken használják, amely legfeljebb
5 fokkal tér el a vízszintestől, és ahol az
eszköz teljesítménye kizárólag a tömegen,
valamint az eszköz és a felület közötti
súrlódáson alapszik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magasban történő munkavégzés során használandó védőfelszerelés kiválasztásakor mindig előnyben kell részesíteni a kollektív védőeszközöket az egyéni védőfelszerelésekkel
szemben.
Azokban a helyzetekben, amikor a kollektív védőeszközök nem használhatók, kötéllel történő megközelítési és munkahelyzet-beállítási technikákat kell alkalmazni, amelyek szükségessé teszik zuhanásgátló egyéni védőfelszerelések használatát.

ÁLTALÁNOS ELVEK

MAGASBAN VÉGZETT MUNKA

„Magasban végzett munka” minden olyan tevékenység, amelynek végzése közben a dolgozót a magasból való lezuhanás veszélye fenyegeti. Az évek során a magasból való lezuhanás megelőzése terén tett erőfeszítések olyan megoldások keresése felé fordultak, amelyek megfelelő megelőző intézkedések alkalmazásával, a hatályos törvények betartása mellett képesek kiküszöbölni vagy a lehető legkisebbre csökkenteni ezt a kockázatot. A magasban történő munkavégzés során alkalmazható óvintézkedések két nagy családba sorolhatók:

KOLLEKTÍV VÉDŐFELSZERELÉSEK (CPE – COLLECTIVE
PROTECTIVE EQUIPMENT)

Minden olyan eszköz, amely egynél több dolgozó számára nyújt védelmet
a lezuhanás kockázatától. Ezek közé tartoznak például a mellvédek,
a gyaloghidak és minden más fix védelem.

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK (PPE)

Minden olyan felszerelés, amelyet a dolgozónak viselnie vagy használniakell, hogy megvédje magát azoktól a kockázatoktól, amelyek a magasban történő munkavégzés során fenyegethetik a testi épségét. Ebbe a kategóriába tartoznak továbbá azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik a helyes munkavégzést, ilyenek a kötelek, a védősisak vagy a hevederzet.

további olvasnivaló: