A MAGASBÓL VALÓ LEZUHANÁS KOCKÁZATAI

KOCKÁZATELEMZĖS
A megfelelő eszközök megválasztásához alapos kockázatelemzėst kell végezni, a következő szempontok mérlegelésével:
• a munkavégzés helyszíne megközelíthető úgy, hogy a dolgozó magával
viszi a munkafelszerelést?
• valóban szükség van a magasban való munkavégzésre?
• van lehetőség alternatív megoldások alkalmazására?
• a beavatkozás korlátozott ideig tart?
• lehetséges módosítani annak a területnek a feltételeit, ahol a munkavégzés folyik?
E szempontok megértése alapvető fontosságú a megfelelő óvintézkedések megválasztásához.

A magasban történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő ockázatokat az alábbi osztályozás szerint lehet megkülönböztetni:

KÖVETKEZMÉNYES KOCKÁZATOK: A TEST FELFÜGGESZTÉSE

Amennyiben bekövetkezik a zuhanás, a levegőben lógó testre kapcsolódó kockázati tényezők léphetnek fel. Ezekben az esetekben rövid idő alatt kell kezelni súlyos vészhelyzetnek minősülő szituációkat. A felfüggesztés kétféle módon történhet:

INGAHATÁS

Az „ingahatás” azt az oldalirányú elmozdulást jelenti, amely lezuhanás után következik be akkor, ha a rögzítés nem a biztosított dolgozó függőleges tengelyében található. Egy olyan helyzetről van szó, amely veszélyessé válhat, amennyiben a dolgozó nekicsapódhat egy olyan tárgynak, amely a zuhanás pályáján található.

A dolgozó oldalirányban kileng

A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE
A kockázatelemzėst követően gondoskodni kell a helyszín megközelítésével és a magasban történő munkavégzés közbeni
munkahelyzet-beállítással kapcsolatos megfelelő óvintézkedésekről. Ami a megközelítés fázisát illeti, a legcélszerűbb megoldást az alapján kell meghatározni, hogy milyen gyakran kell megközelíteni a helyszínt, mekkora a színkülönbség, és mennyi ideig tart az alkalmazás. Emellett a kockázatok csökkentését illetően további alapvető szempontokat is figyelembe venni:
• a dolgozó pszichés és fizikai alkalmassága;
• a dolgozó megfelelő képzése az elvégzendő munkálatokkal kapcsolatban;
• a dolgozó szakképesítése a műveleti, mentési és vészhelyzeti technikákkal kapcsolatban.
A dolgozónak tehát tisztában kell lennie azzal, hogy az alkalmazott óvintézkedések ellenére milyen további kockázatok állhatnak még fenn.