A Rothoblaas kikötőeszközeit, amelyek közül néhány szabályozott deformációjú, minden irányban (360°) tesztelték.
A zuhanás megállításakor az eszköz deformálódik, elnyelve a zuhanás következtében keletkező energia egy részét. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogyan lehet ezt a deformációt a rögzítő rendszerek javára fordítani, előnyösen csökkentve a rögzítő rendszerekre, és a artószerkezetre ható terheket.

A VIZSGÁLATOK SORÁN ALKALMAZOTT TERHELÉSEK

Ha a tetőn nincsenek kollektív védőeszközök, a törvény a személyes védőeszközök (PPE – Personal Protective Equipment) használatát írja elő, az EN 795:2012 szabvány szerint bevizsgált és gyártott kikötésekkel együtt, azért, hogy a dolgozó biztonságosan tudjon feljutni a tetőre, ott mozogni és elvégezni a munkát.

Felhasználók
száma
3 percig tartó statikus
vizsgálat Qs [kN]
Dinamikus vizsgálat
Qd [kN]
129 (100 kg-os tömeg leesése)
1312 (200 kg-os tömeg leesése)
149 dinamikus + 2 statikus*
159 dinamikus + 3 statikus*

* A statikus terhelés a korábban lezuhant, és a kikötő rendszerről lógó
dolgozót szimulálja

AZ EN 795:2012 SZABVÁNY ÁLTAL ELŐÍRT VIZSGÁLATOK
A tanúsítvány megszerzéséhez a kikötő eszközöket különböző vizsgálatoknak kell alávetni:
• alakváltozási vizsgálat
• dinamikus ellenállási és integritási vizsgálat
• statikus ellenállási vizsgálat.
A fenti vizsgálatokon túl, ha azt akarják igazolni, hogy a kikötő eszközöket több személy is használhatja, akkor további vizsgálatokat végeznek el a CEN/TS 16415 műszaki előírás szerint.