VISSZATARTÁSBAN VÉGZETT MUNKA

A LEESÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE
A visszatartásban végzett munka olyan rendszert tesz szükségessé, amely korlátozza a dolgozó mozgását annak érdekében, hogy ne léphessen olyan területre, ahonnan lezuhanhat. Ez a rendszer tehát
nem megállítja a magasból való zuhanást, hanem megelőzi azt.
Többnyire ezt a rendszert érdemes előnyben részesíteni a zuhanásgátló
rendszerekkel szemben, azonban nem alkalmazható, ha a dolgozónak felfüggesztett helyzetben kell dolgoznia.

ZUHANÁSVÉDELEM

Amennyiben olyan lezuhanásgátló rendszer van telepítve, amely az UNI EN 795 szabvány szerinti A típusú eszközök telepítését, valamint azt teszi szükségessé, hogy a dolgozó viseljen egyéni, energiaelnyelő egységet is tartalmazó védőfelszerelést, az ingahatás értékének meghatározásához a következő számítást kell elvégezni:

TAzuhanási szabad tér
LCa kötél hossza a tetőn lévő fix kikötési ponttól a hevederzeten lévő kikötési pontig, abban a pillanatban, amikor a kötél elkezdi visszatartani az esést
Lmaxaz energiaelnyelő egység maximális kiterjedése (legfeljebb 1,75 m)
HA1,50 m, az egyenes testhelyzetű dolgozó lábaitól kötélnek a
hevederzethez való csatlakozásáig mért maximális magasság
Dsicbiztonsági távolság (legalább 1 m)
fa zuhanás által a C típusú munkakötélzetre esetlegesen generált lelógás

A LEESÉSBŐL SZÁRMAZÓ
VESZÉLYEK MEGELŐZÉSE
A zuhanás-megállító rendszer feladatai:
• a zuhanás megállításához szükséges távolság csökkentése
• a zuhanási energia elnyelése, hogy korlátozza az emberi testnek átadott megállítási erőt
• az sérült megfelelő helyzetben tartása, amelyben az felfüggesztés hatásai csak korlátozott mértékben jelentkeznek.
A rendszer segítségével a dolgozó munkavégzés során olyan területekre vagy olyan helyzetekbe juthat, amelyek potenciálisan szabadesést okozhatnak és amennyiben ez bekövetkezik, a rendszer megállítja az esést, és korlátozza annak hosszát. Ennél az oknál fogva a lezuhanásgátló rendszereknek tartalmazniuk kell egy energiaelnyelő egységet, amely képes az emberi szervezet által elviselhető szintre korlátozni az esés által előidézett erőhatásokat.
A rendszer használata előtt mindenképp figyelembe kell venni a zuhanási tényezőt és az ingahatást.